Ngày 04/02/2017 18:20

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

Thêm những mẹo quàng khăn độc và đẹp sẽ khiến bạn ấn tượng hơn trong những ngày se lạnh.

Hãy cùng làm đẹp với chiếc khăn của bạn trong những ngày se lạnh này nhé.

1. Phong cách châu Âu

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

2. Tréo xuống ngang ngực

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

3. Nút thắt khăn kiểu Ý

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

4. Thắt khăn kiểu Pháp

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

5. Thắt tạo kiểu như bím tóc

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

6. Thắt khăn ẩn nút

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

7. Phong cách Bohemian

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

8. Đối với một chiếc khăn size lớn

8 cách để khoàng khăn đẹp và sáng tạo

Theo: Nguồn ngoisao.vn