Hãy sống tốt vì ngày hôm nay

15/12/2012 11:05

Người ta không thể sống thiếu kỷ niệm mà cũng không thể sống bằng kỷ niệm, hãy biết cách xoá bỏ quá khứ đi, mở lòng ra và đón những thứ tươi đẹp hơn. 

Bình luận