Đôrêmon chế: Như vậy nhé!

28/7/2012 10:26

Ông trời đã cho hai người gặp được nhau, nhưng lại không cho họ được ở bên nhau, tại sao vậy?

Theo: 24h

Bình luận