Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P50)

08/3/2012 09:28

Thấy Nô học hành lười nhác bà Nô động viên: " Học hành thi cử làm chi, Tú Xương còn rớt huống chi là mày"

Theo: Giáo dục Việt Nam

Bình luận