Những kiểu định nghĩa cười tế ghế

26/8/2012 13:08

Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình, tình đã đi vào quá khứ gọi là...

Học

1. Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ.

2. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí.

3. Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ.

4. Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trò.

5. Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị.

6. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức.

7. Học cách làm đồ giả gọi là học giả.

8. Người già đi học gọi là học cụ.

9. Bảy điều cần phải học gọi là thất học.

10. Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học.

11. Học lâu dài gọi là trường học.

12. Học về về hàm răng (trong y khoa) gọi là học hàm.

13. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức.

------

Chết

1. Chết trong chùa gọi là tự tử.

2. Chết một cách lãng xẹt gọi là lãng tử.

3. Bị chấy rận cắn chết gọi là chí tử.

4. Bị điện giật mà chết gọi là điện tử.

5. Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là tiểu yến tử.

6. Chết đuối gọi là giang tử.

7. Chết ở nông trại gọi là trang tử.

8. Người to lớn mà chết gọi là khổng tử.

9. Không ốm đau mà chết gọi là mạnh tử.

10. Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là chu tử.

11. Cha chết gọi là phụ pử, mẹ chết gọi là mẫu tử.

12. Em chết gọi là đệ Tử, vợ chết gọi là thê tử.

13. Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu tử.

14. Thầy giáo chết gọi là sư tử.

15. Học trò chết gọi là sĩ tử.

16. Chết khi còn nhỏ gọi là tiểu tử.

17. Quân lính chết gọi là quân tử.

18. Bị đánh bầm dập mà chết gọi là nhừ tử.

19. Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

20. Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử.

21. Bị cảm mà chết gọi là cảm tử.

22. Nhiều người cùng chết gọi là đồng tử.

23. Chết vì tò mò gọi là thám tử.

24. Chết trong yên bình gọi là Yên Tử.

25. Chết khi sinh con gọi là sinh tử.

26. Chết mà thân thể còn nguyên gọi là nguyên tử.

27. Chết mà thân thể không còn nguyên gọi là phân tử.

28. Chết chậm chạp từng phần gọi là phần tử.

-----

Tình

1. Tình không mai mối giới thiệu trước là tình hình

2. Tình làm quen qua mạng gọi là tình báo

3. Yêu đến lần thứ tư gọi là tình tứ

4. Yêu đến lần thứ 7 gọi là thất tình

5. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình ( để dành sài dài dài )

6. Được chấp nhận yêu gọi là vô tình

7. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình

8. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình

9. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình

10. Trong tình yêu luôn luôn tiết kiệm gọi là tính tình

11. Tình đã đi vào quá khứ gọi là cố tình

12. Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ

13. Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là chung tình

14. Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là tình cảm

15. Yêu từ thời đi học gọi là tình trường.

Theo: Xzone

Bình luận