Siêu hài: Quảng cáo nước giải khát

16/4/2012 08:41

Làm sao có nước để vặn ra bây giờ?

Theo: Giáo dục Việt Nam

Bình luận