Giày Thêu Hoa ngập tràn cảnh nóng

01/3/2012 16:14

Bên cạnh các yếu tố kinh dị, bộ phim Giày Thêu Hoa không thiếu các cảnh phòng the

Mời các bạn xem trailer Giày Thêu Hoa:

 

Bình luận