Ngày 04/12/2016 07:16

Trường học Nhật Bản khác gì các nước khác

Đối với nền giáo dục NHật Bản họ không chỉ dạy khiến thức mà còn là kỷ luật và cách làm người.

Nền giáo dục Nhật Bản luôn được coi là một trong những nền giáo dục tốt nhất bởi tại trường học không chỉ đào tạo cho học sinh về kiến thức mà còn về kỷ luật cũng như tính cách làm nên tinh thần con người Nhật Bản như bây giờ.

truong-hoc-nhat-ban-khac-gi-cac-nuoc-khac-1.jpg

Khi đến lớp giáo viên sẽ không đuổi học sinh ra khỏi lớp như vậy là cấm kỵ bởi nếu học sinh nói chuyện hay không là không công bằng với học sinh. Nếu học sinh làm sai giáo viên sau giờ học sẽ gọi riêng và nói chuyện riêng với học sinh.

 

truong-hoc-nhat-ban-khac-gi-cac-nuoc-khac-1.jpg

Bữa trưa những học sinh nào mang cơm sẽ tự ăn như bình thường và khẩu phần ăn của họ thường khá ít nhưng đối với những học sinh ăn ở cang tin thì sẽ có chế độ tự phục vụ sau khi ăn thì họ sẽ tự lấy phần ăn thanh toán và sau khi ăn xong sẽ tự dọn bát.

truong-hoc-nhat-ban-khac-gi-cac-nuoc-khac-1.jpg

 

Hầu hết các học sinh sẽ cùng ăn cùng giáo viên cũng như chuẩn bị bữa cơm cùng giáo viên, lúc này không có khoảng cách nào giữa giáo viên và học sinh nữa, cả hai người sẽ cùng nói chuyện với nhau và trò chuyện về đời sống.

 

 

 

 

Theo: Hiko